Medlemsregistrering

Kontingent for 2018  (Giro kan lastes ned her)

Familie kr. 250,-
Voksen kr. 150,-
Barn/ungdom u. 18 år kr. 100,-

NB! Husk å oppgi navn og fødselsdato

Myra Ungdoms og Idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal
Kontonr.: 2801.04.25370

Spillerlisens for fotball 2018 (Giro kan lastes ned her)

Barn/voksen kr. 1000,-

NB! Husk å oppgi navn og fødselsdato

Myra Ungdoms og Idrettslag
v/ Mariann Dalane
Tveitenveien 145
4848 Arendal
Kontonr.: 2800.07.07904


Med bakgrunn i skjerpende regler fra Norges Idrettsforbund, er alle idrettslag pålagt å ha et elektronisk medlemsregister der alle medlemmer må være registrert. 

Dersom du ikke er involvert i noen av aktivitetene under så trenger du ikke å krysse av. 

NB! Dersom du allerede har registrert deg tidligere gjennom denne linken så er det ikke nødvendig å gjøre det om igjen. Hvis du er usikker på om du er registrert i MUIL eller ikke så kan du trykke her for å sjekke om ditt navn er registrert.

Trykk her for å registrere deg.