STYREMØTER -
AGENDAER OG REFERATER

NESTE STYREMØTE ER 17. FEBRUAR 2020

Vi vil gjerne ha innspill til saker og idéer til utvikling som medlemmene våre engasjerer seg for. 

Frist for innspill til agendaen for dette møtet er søndag 14. februar. 

Innspill sendes til oss på e-post.

Agendaen for møtet publiseres her så snart den er klar, og referat legges ut i etterkant av møtet.

 
  • Facebook

©2019 by Myra ungdoms- og idrettslag - organisasjonsnummer 975644979