MEDLEMSKAP I MUIL

Bli medlem

Du melder deg inn via Min idrett, som er idrettsforbundets portal for administrasjon av medlemmer i alle idrettsklubber. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte oss på e-post.

Om Min idrett

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.
 

Alle som er registrert som et medlem, en med tillitsverv, trener eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund at opplysningene som er registrert er riktige.

 

Min idrett er din personlige portal til disse opplysningen. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for medlemskontingent, lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

 

Fra Min idrett kan du:

 • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)

 • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.

 • Betale for dine medlemskontingent og lisenser, samt skrive ut lisenskort

 • Melde deg på og betale kurs

 • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)

 • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Brukerveiledning Min idrett

Komplett brukerveiledning finner du her. I tillegg finnes det instruksjonsvideoer for hvordan man oppretter ny bruker, hvordan man søker medlemskap i en klubb og hvordan man betaler klubbmedlemskap/klubbavgift.

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.

 

Personlige opplysninger

Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.

 

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Kontakt nestleder i MUIL hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller lisenser.

Har du andre spørsmål kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no.


Priser for medlemskap i MUIL
Enkeltmedlemskap: 200 kr. per år.
Familiemedlemskap: 250 kr. per år.

I tillegg kommer treningsavgift og spillerlisens for noen av breddeidrettene. Dette er spesifisert under de idrettene/aktivitetene det gjelder. Medlemskap og treningsavgift betales direkte i Min Idrett. Lisens betales direkte til aktuelt særforund.

Om klubbens visjoner og mål

MUIL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


MUIL sine visjoner er:

 • MUIL for alle

 • Skape glede og fellesskap i idretten

 • Være inkluderende for innbyggerne i Myra

 • Ta vare på mangfold og allsidighet

 • Ha samarbeid mellom idrettene

 • Ha en felles visjon for alle som jobber for MUIL

 • Skape et godt miljø i Myra der vi tar vare på hverandre

 • Sørge for funksjonelle anlegg og utstyr


Våre mål er:

 • Ledere som tar imot medlemmene på en åpen, positiv og inkluderende måte

 • Skape riktige holdninger og verdier

 • Ha kvalifiserte trenere og ledere

 • Ha klare retningslinjer for hvordan idrettslaget skal drives

 • Være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i Myra og omegn

 

Om grasrotandelen

I 2009 innførte Norsk Tipping grasrotandelen, der du selv kan være med på å bestemme hvem som skal motta inntil 5 % av det du spiller for hos Norsk Tipping. Hvis du vil gi til MUIL velger du Myra Ungdoms- og idrettslag som din grasrotmottaker på denne nettsiden

Det er viktig å merke seg at dette ikke koster deg ikke noe. Det er 5 % av din spilleinnsats som går til MUIL. Om du ikke velger oss, ville uansett denne prosentandelen gå til en frivillig organisasjon, men ved å registrere MUIL sørger du for ekstra inntekter idrettslaget i Myra.

Klubbhåndboka

En klubbhåndbok svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka bidrar til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.
MUIL sin klubbhåndbok kan du lese her