top of page

SPORTSLIG UTVALG

Slik jobber vi
Sportslig utvalg i Myra fotball har ansvaret for å håndtere idrettslige saker i klubben. Vi jobber i henhold til sportsplanen og NFFs retningslinjer for å sikre en rettferdig og objektiv behandling av alle saker.

 

Våre prinsipper
•    Nøytralitet: Vi inntar en nøytral rolle i alle saker og unngår å ta parti.
•    Generell diskusjon: Vi fokuserer på saken i sin helhet og unngår å diskutere personer eller personlige forhold.
•    Klubbnivå: Vi ønsker alltid å finne løsninger på klubbnivå, og ser om det er behov for endringer i styringsdokumenter for å hindre lignende saker i fremtiden.

 

Behandling av saker
Før en sak behandles av sportslig utvalg, må følgende punkter besvares:
1.    Hva er saken? Beskriv saken kort og konsist.
2.    Hvem er involvert? Hvem er de berørte personene eller lagene?
3.    Når og hvor skjedde det? Gi en tids- og stedsangivelse for hendelsen.
4.    Hva er bevisene? Har du vitner, bilder, videoer eller andre bevis som støtter saken din?


Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne få en klar oversikt over saken og ta en velinformert beslutning.

 

Meld inn sak
Publikum melder inn saker til sportslig utvalg via e-post. I e-posten besvarer du de fire punktene beskrevet ovenfor. Kopier gjerne de fire punktene ovenfor og lim inn sammen med svarene dine i e-posten når du skal sende oss en henvendelse.


Saksbehandling
Når vi mottar en sak, vil vi:
•    Gjennomgå saken nøye.
•    Kontaktes eventuelle involverte parter for å innhente mer informasjon.
•    Diskutere saken i sportslig utvalg.
•    Ta en beslutning om hvordan saken skal håndteres.

Avgjørelser
Sportslig utvalg kan ta følgende beslutninger:
•    Avvise saken.
•    Megle mellom de involverte partene.
•    Iverksette sanksjoner.
•    Henvise saken til NFF Agder.

Kontakt NFF Agder
Hvis sportslig utvalg ikke klarer å komme til en konklusjon, kontakter de Myra fotball sin kontaktperson i NFF Agder for å få veiledning. 
   

Fotball_kontaktinfo.: Welcome
bottom of page