top of page

VÅRE ANLEGG

MUIL har mange flotte anlegg. Anleggene er det anleggskomitéen som passer på og vedlikeholder. Anleggsleder sørger for koordinering av dugnader og vedlikehold i henhold til beskrivelsen av anlegg og utstyr i MUILs klubbhåndbok. Annleggsleder har ansvar for regnskap og budsjett i forbindelse med anleggsprosjekter. 

Anleggskomiteen skal sørge for at våre anlegg, med tilhørende utstyr, blir holdt i best mulig stand. På den måten får vi så god kvalitet som mulig, lengst mulig på anleggene våre. 

Kunstgressbane og driftsbygning Systemhus stadion - Myra

Banen hadde offisiell åpning under Myradagen 2018, og den røde snoren ble klippet av ordfører i Arendal, Robert C. Nordli. Banen brukes av hele MUIL og leies ut til Arendal kommune v/ Myra skole for at elever skal kunne bruke den i skoletid og friminutter. Kiosken brukes under kamper, på 17. mai o.l. MUIL oppbevarer en del fotballutstyr i driftsbygningen ved banen til bruk under fotballtreninger, kamper o.l. Driftsbygget males på dugnad hvert 8. år.
Det er anleggsgruppa som er ansvarlige for anlegget.
Vedlikeholdet fordeles mellom vaktmester og skolen. Vaktmester holder gresset vedlike, og bestiller bytte ved angitte intervaller. Elever ved Myra skole plukker søppel. Det er gjort en egen skriftlig avtale om den jobben. 

BMX-bane / skileik

Anlegget kan brukes av alle i nærmiljøet og er åpen for alle, også Myra skole. Det er ikke lov met motoriserte kjøretøy i løypa. Anleggsgruppa er ansvarlige for anlegget. Hver vår og høst må vi sjekke drenering og gjennomgang, slik at det ikke blir for vått ved mye nedbør.

Gressbane (fotball)

Gressbanen er åpen for alle. Banen har to mål og nett. Anleggsgruppa har ansvaret for vedlikehold og sjekker årlig at nettene i målene har god stand. Vaktmester klipper gresset.

Håndballbane (utendørs)

Vår utendørs håndballbane er åpen for alle. Banen har to mål og nett. Anleggsgruppa har ansvaret for vedlikehold og sjekker årlig at nettene i målene har god stand.

Sandvolleyballbanene

Våre to sandvolleyballbaner har er åpne for alle. Banene har nett og stolper som oppgraderes ved behov. Sanden sjekkes og den skiftes ved behov. Anleggsgruppa har ansvaret for banene.

Tennisbane (utendørs)

Vår utendørs tennisbane er åpen for alle. Det er nett på banen. Stolper og nett oppgraderes ved behov. Det er anleggsgruppa som har ansvaret for banen. 

Frisbeegolfbane

Banen ligger i Arendal idrettspark i nærheten av lysløypa til Arendal kommune, bak Sam Eyde videregående skole. Banen er spilleklar, men ikke helt ferdig. Offisiell åpning blir i 2022. Teeskilt og banekart ligger på siden til frisbeegolfgruppa.

Myra grendehus

Grendehuset består av flere ulike rom: klubbrom, kontor, gymsal, peisestue, møterom/bibliotek, kjøkken, kiosk. Det er et eget nøkkelkortsystem for inn- og utlåsing til bygget. Grendehuset har en egen kontaktperson. Det er MUIL og Arendal kommune som i fellesskap har ansvaret for drift og vedlikehold. Grendehuset kan leies ut til selskaper og liknende. I hovedsak brukes gymsalen av Myra skole til undervisning på dagtid og av MUILs ulike undergrupper på ettermiddag og kveldstid. Det er egen plan for vedlikehold av grendehuset. Vaktmesteren til MUIL har ansvaret for forefallende arbeid. 

Balansebanen

Balansebanen ble åpnet i 2020. Den består foreløpig av én modul, og har blitt godt mottatt av nærmiljøet og skolen. Vi jobber med å sjekke mulighetene for å utvide. Banen blir vedlikeholdt av anleggsgruppa. 

Myra sykkelgård

Anlegget brukes av Trygg trafikk til trafikkopplæring for ulike alderstrinn, og kan ellers brukes av alle. Det er et kjært møtepunkt i Myra, og mange tilreisende fra andre steder i kommunen kommer ofte på tur hit. Anleggsgruppa og vaktmester er ansvarlige for anlegget, men det er en egen vedlikeholdsavtale for sykkelgården med Agder fylkeskommune. Sykkelgården har egne regler for bruk. Disse kan du lese på skiltet ved inngangen til sykkelgården. Det er elever ved Myra skole som har jobben med å plukke søppel som ikke ligger i søppeldunker. 

Lysanlegget ble oppgradert i 2013, og fikk da egen bryter med timer. Anleggsgruppa sørger for at Otera kommer for å vedlike holde armaturer og skifte lyspærer som er ødelagte på anlegget. 

Medlemskap: Welcome
bottom of page