top of page

STYREMØTER

Engasjer deg og bli hørt!

MUILs hovedstyre har jevnlige møter for å diskutere saker som angår klubben og vårt nærmiljø. Vi ønsker aktivt innspill fra våre medlemmer for å sikre at vi tar de beste beslutningene for klubbens fremtid.

Hvordan kan du engasjere deg?

Vi setter stor pris på alle innspill!

Husk at ingen innspill er for store eller små. Vi er interessert i alt som kan bidra til å forbedre MUIL og gjøre Myra til et enda bedre sted å bo. 

Noen saker krever mer tid enn andre for å bli grundig vurdert og for å innhente nødvendig informasjon. I disse tilfellene kan det ta lengre tid før du får svar på ditt innspill. Vi vil imidlertid alltid informere deg om fremdriften i saken.

Sammen kan vi skape en bedre fremtid for MUIL!

Styremøter: FAQ
bottom of page