top of page

STYREMØTER

BLI MED Å ENGASJERE DEG I MUIL OG MYRA

MUILs hovedstyre har jevnlig møter for å diskutere forskjellige saker som angår klubben og nærmiljøet vårt. Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmer til saker og idéer til utvikling som medlemmer engasjerer seg for. 

Innspill sendes til oss på e-post. Ingen innspill er for store eller for små.

Noen saker tar lenger tid enn andre for å realisere, eller å få inn nok bakgrunnsinformasjon til å kunne gjøre et riktig vedtak på. Derfor kan noen saker ta lenger tid enn andre å få svar på.

Styremøter: FAQ
bottom of page